Open Data Service Platform

ชุดข้อมูลทั้งหมด

ชุดข้อมูลแนะนำ

ภูมิอากาศ และภัยพิบัติ

โจ้ ทดสอบ 2 [ทดสอบเพิ่มหลายไฟล์]

ผู้จัดทำข้อมูล :Simply Bri

ป้ายกำกับ: เศรษฐกิจ

อื่นๆ / ไม่ระบุ

sbs-dataset-test-public [stat-bora-dopa-public]

ผู้จัดทำข้อมูล :DGA

ป้ายกำกับ:

อื่นๆ / ไม่ระบุ

sbs-dataset-test33

ผู้จัดทำข้อมูล :DGA

ป้ายกำกับ:

ภูมิอากาศ และภัยพิบัติ

โจ้ ทดสอบ 2 [เพิ่มไฟล์]

ผู้จัดทำข้อมูล :sbs

ป้ายกำกับ: เศรษฐกิจ

ตัวอย่าง Visualization

Publish

สร้าง API สำหรับชุดข้อมูลอย่างอัตโนมัติจากไฟล์ชุดข้อมูลในแบบ Excel หรือ CSV

API

เข้าถึงข้อมูลผ่าน API (data query API)

Visualize

วิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลในแบบกราฟและแผนที่