Open Data Service Platform

ชุดข้อมูลทั้งหมด

ชุดข้อมูลแนะนำ

พลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

พื้นที่ป่าไม้ แยกรายจังหวัด ปี 2558 ทดสอบ 2 [ข้อมูลป่าไม้ ปี 2558]

ผู้จัดทำข้อมูล :sbs

ป้ายกำกับ: ป่าไม้

พลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

พื้นที่ป่าไม้ แยกรายจังหวัด ปี 2558 ทดสอบ 7 [พื้นที่ป่าไม้ พ.ศ. 2558 (csv) ทดสอบ 7]

ผู้จัดทำข้อมูล :sbs

ป้ายกำกับ: ป่าไม้, ป่าไม้ไทย, สถิติ

ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม

ข้อมูลมัลติมีเดียวัฒนธรรม - ภาคกลาง

ผู้จัดทำข้อมูล :Anurak

ป้ายกำกับ: mculture, anurak, วัฒนธรรม, ภาคกลาง

ตัวอย่าง Visualization

Publish

สร้าง API สำหรับชุดข้อมูลอย่างอัตโนมัติจากไฟล์ชุดข้อมูลในแบบ Excel หรือ CSV

API

เข้าถึงข้อมูลผ่าน API (data query API)

Visualize

วิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลในแบบกราฟและแผนที่