Open Data Service Platform

ชุดข้อมูลทั้งหมด

ชุดข้อมูลแนะนำ

ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม

ข้อมูลวัฒนธรรมภาคตะวันออก

ผู้จัดทำข้อมูล :Anurak

ป้ายกำกับ: วัฒนธรรม, ภาคตะวันออก, anurak, mculture

การศึกษา

ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษา ปี 2558

ผู้จัดทำข้อมูล :Open-D

ป้ายกำกับ: รายชื่อโรงเรียน

อื่นๆ / ไม่ระบุ

โจ้_ทดสอบเพิ่มไฟล์ [file1]

ผู้จัดทำข้อมูล :DGA

ป้ายกำกับ:

อื่นๆ / ไม่ระบุ

ทดสอบ สร้างใหม่ 2 [upload3]

ผู้จัดทำข้อมูล :sbs

ป้ายกำกับ: สุขภาพ

ตัวอย่าง Visualization

Publish

สร้าง API สำหรับชุดข้อมูลอย่างอัตโนมัติจากไฟล์ชุดข้อมูลในแบบ Excel หรือ CSV

API

เข้าถึงข้อมูลผ่าน API (data query API)

Visualize

วิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลในแบบกราฟและแผนที่