Open Data Service Platform

ชุดข้อมูลทั้งหมด

รายการชุดข้อมูล

รายงานทะเบียนวัด

Download     

เกี่ยวกับข้อมูลชุดนี้

รายงานทะเบียนวัดของแต่ละจังหวัดในประเทศไทย ประกอบด้วยข้อมูล รหัสวัด ชื่อวัด ที่อยู่ นิกาย ประเภทวัด วันที่ตั้งวัด วันรับวิสุงฯ โดย สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (แหล่งที่มา: รวบรวมให้อยู่ในแบบไฟล์ชุดข้อมูลเดียวจากไฟล์ชุดข้อมูลที่แยกตามจังหวัดที่ Data.go.th) - วัตถุประสงค์เพื่อสาธิตระบบ Open-D


ผู้เผยแพร่ชุดข้อมูล: โครงการ Open-D

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด: วันที่ 16/09/2018

สร้างวันที่: วันที่ 00/00/0000

ชื่อผู้ติดต่อ: โครงการ Open-D

อีเมลผู้ติดต่อ: open-d@nectec.or.th

ความถี่ในการปรับปรุงข้อมูล:

หมวดหมู่: ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม

ป้ายกำกับ: วัด ศาสนา พุทธศาสนา

ลิขสิทธิ์: Open Government License - Thailand