Open Data Service Platform

ชุดข้อมูลทั้งหมด

รายการชุดข้อมูล

ผลการสอบ O-NET ช่วงชั้นที่ 4 (ม.6) จำนวน 8 กลุ่มสาระวิชาของสถานศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2557

Download     

เกี่ยวกับข้อมูลชุดนี้

ผลการสอบ O-NET ช่วงชั้นที่ 4 (ม.6) จำนวน 8 กลุ่มสาระวิชาของสถานศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2557 (ที่มาข้อมูล : สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)) -- เพื่อวัตถุประสงค์สำหรับการสาธิตระบบ Open-D


ผู้เผยแพร่ชุดข้อมูล: โครงการ Open-D

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด: วันที่ 16/09/2018

สร้างวันที่: วันที่ 00/00/0000

ชื่อผู้ติดต่อ: โครงการ Open-D

อีเมลผู้ติดต่อ: open-d@nectec.or.th

ความถี่ในการปรับปรุงข้อมูล:

หมวดหมู่: การศึกษา

ป้ายกำกับ: onet 2557 ผลสอบ

ลิขสิทธิ์: Open Government License - Thailand