Open Data Service Platform

ชุดข้อมูลทั้งหมด

รายการชุดข้อมูล

ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษา ปี 2558

Download     

เกี่ยวกับข้อมูลชุดนี้

ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษา ปี 2558 (รายชื่อโรงเรียน) จากกระทรวงศึกษาธิการ แหล่งที่มา: Data.go.th -- เพื่อวัตถุประสงค์ในการสาธิตระบบ Open-D


ผู้เผยแพร่ชุดข้อมูล: โครงการ Open-D

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด: วันที่ 16/09/2018

สร้างวันที่: วันที่ 00/00/0000

ชื่อผู้ติดต่อ: โครงการ Open-D

อีเมลผู้ติดต่อ: open-d@nectec.or.th

ความถี่ในการปรับปรุงข้อมูล:

หมวดหมู่: การศึกษา

ป้ายกำกับ: รายชื่อโรงเรียน

ลิขสิทธิ์: Open Government License - Thailand