Open Data Service Platform

ชุดข้อมูลทั้งหมด

รายการชุดข้อมูล

ข้อมูลพิกัด LAT/LONG ที่ตั้งตำบล

Download     

เกี่ยวกับข้อมูลชุดนี้

ข้อมูลพิกัด LAT/LONG ที่บ่งชี้ชื่อตำบล อำเภอ จังหวัด (ในรูปแบบ Microsoft Excel) ซึ่งได้จัดทำจากข้อมูลขอบเขตการปกครองของกรมการปกครอง (แหล่งที่มา: Data.go.th) - วัตถุประสงค์เพื่อสาธิตระบบ Open-D


ผู้เผยแพร่ชุดข้อมูล: โครงการ Open-D

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด: วันที่ 16/09/2018

สร้างวันที่: วันที่ 00/00/0000

ชื่อผู้ติดต่อ: โครงการ Open-D

อีเมลผู้ติดต่อ: open-d@nectec.or.th

ความถี่ในการปรับปรุงข้อมูล:

หมวดหมู่: แผนที่

ป้ายกำกับ: ที่ตั้งตำบล lat long พิกัด ตำบล

ลิขสิทธิ์: Open Government License - Thailand