Open Data Service Platform

ชุดข้อมูลทั้งหมด

รายการชุดข้อมูล

ข้อมูลวัฒนธรรมภาคกลาง


ลำดับ ชื่อไฟล์ Download
1 228_central_part3_1533289584.csv   
2 228_central_part2_1533289551.csv   
3 228_central_part1_1533289524.csv   

เกี่ยวกับข้อมูลชุดนี้

ฐานข้อมูลวัฒนธรรมภาคกลาง จากเว็บศูนย์ข้อมูลกลางวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม (http://www.m-culture.in.th/) - ใช้ประกอบกับชุดข้อมูลมัลติมีเดียวัฒนธรรมภาคกลาง


ผู้เผยแพร่ชุดข้อมูล: โครงการ Anurak

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด: วันที่ 16/09/2018

สร้างวันที่: วันที่ 03/08/2018

ชื่อผู้ติดต่อ: โครงการ Anurak.in.th

อีเมลผู้ติดต่อ: watchira.bur@nectec.or.th

ความถี่ในการปรับปรุงข้อมูล:

หมวดหมู่: ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม

ป้ายกำกับ: วัฒนธรรม ภาคกลาง mculture anurak

ลิขสิทธิ์: Open Government License - Thailand