Open Data Service Platform

ชุดข้อมูลทั้งหมด

รายการชุดข้อมูล

ข้อมูลวัฒนธรรมภาคตะวันตก


ลำดับ ชื่อไฟล์ Download
1 229_west_1533292641.csv   
2 229_tak8_part2_99up_1533292495.csv   
3 229_tak8_part1_99_1533292260.csv   

เกี่ยวกับข้อมูลชุดนี้

ฐานข้อมูลวัฒนธรรมภาคตะวันตก จากเว็บศูนย์ข้อมูลกลางวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม (http://www.m-culture.in.th/) - ใช้ประกอบกับชุดข้อมูลมัลติมีเดียวัฒนธรรมภาคตะวันตก


ผู้เผยแพร่ชุดข้อมูล: โครงการ Anurak

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด: วันที่ 16/09/2018

สร้างวันที่: วันที่ 03/08/2018

ชื่อผู้ติดต่อ: โครงการ Anurak.in.th

อีเมลผู้ติดต่อ: watchira.bur@nectec.or.th

ความถี่ในการปรับปรุงข้อมูล:

หมวดหมู่: ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม

ป้ายกำกับ: วัฒนธรรม ภาคตะวันตก anurak mculture

ลิขสิทธิ์: Open Government License - Thailand