Open Data Service Platform

ชุดข้อมูลทั้งหมด

รายการชุดข้อมูล

จำนวนประชากรรายจังหวัด กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย [ข้อมูลประชากรจังหวัดอุบลราชธานี ปี พ.ศ.2561]

Download     

เกี่ยวกับข้อมูลชุดนี้

จำนวนประชากรรายจังหวัด กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย [ข้อมูลประชากรจังหวัดอุบลราชธานี ปี พ.ศ.2561]


ผู้เผยแพร่ชุดข้อมูล: โครงการ Open-D

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด: วันที่ 17/09/2019

สร้างวันที่: วันที่ 17/09/2019

ชื่อผู้ติดต่อ: ทีมวิจัยการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ด้วยปัญญาประดิษฐ์ (SAI) NECTEC

อีเมลผู้ติดต่อ: dsarg-sai@nectec.or.th

ความถี่ในการปรับปรุงข้อมูล:รายปี

หมวดหมู่: สังคมและสวัสดิการ

ป้ายกำกับ: จำนวนประชากร สถิติประชากร

ลิขสิทธิ์: License not specified