Open Data Service Platform

ชุดข้อมูลทั้งหมด

รายการชุดข้อมูล

กระทรวงมหาดไทย จำนวนประชากรรายจังหวัด กรมการปกครอง


เกี่ยวกับข้อมูลชุดนี้

กระทรวงมหาดไทย จำนวนประชากรรายจังหวัด กรมการปกครอง


ผู้เผยแพร่ชุดข้อมูล: Simply Bright System

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด: วันที่ 06/12/2019

สร้างวันที่: วันที่ 08/10/2019

ชื่อผู้ติดต่อ: ทีมวิจัยการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ด้วยปัญญาประดิษฐ์ (SAI) NECTEC

อีเมลผู้ติดต่อ: dsarg-sai@nectec.or.th

ความถี่ในการปรับปรุงข้อมูล:รายปี

หมวดหมู่: สังคมและสวัสดิการ

ป้ายกำกับ: กรมการปกครอง จำนวนประชากร มหาดไทย

ลิขสิทธิ์: DGA Open Government License