Open Data Service Platform

ชุดข้อมูลทั้งหมด

รายการชุดข้อมูล

ปริมาณจราจร ปี 2560 [metadata ปริมาณจราจร ปี2560]

Download     

เกี่ยวกับข้อมูลชุดนี้

ปริมาณจราจรโดยเฉลี่ยต่อวันตลอดปี บนทางหลวงในความรับผิดชอบของกรมทางหลวง


ผู้เผยแพร่ชุดข้อมูล: sbs

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด: วันที่ 22/07/2019

สร้างวันที่: วันที่ 18/10/2019

ชื่อผู้ติดต่อ: นางสาวโสมสุดา ไกรสิงห์สม

อีเมลผู้ติดต่อ: somsuda_kr@yahoo.com

ความถี่ในการปรับปรุงข้อมูล:Not updated(historical only)

หมวดหมู่: คมนาคม และโลจิสติกส์

ป้ายกำกับ: AADT ปริมาณการจราจร

ลิขสิทธิ์: License not specified