Open Data Service Platform

ชุดข้อมูลทั้งหมด

รายการชุดข้อมูล

Digital Object Identifier (DOI) ประเภทบทความวารสาร [คำอธิบายข้อมูล Digital Object Identifier (DOI) ประเภทบทความวารสาร]

Download     

เกี่ยวกับข้อมูลชุดนี้

รหัสมาตรฐานประจำทรัพยากรสารสนเทศดิจิทัล (Digital Object Identifier – DOI) (ราชบัณฑิตยสถานบัญญัติคำศัพท์ว่า ตัวระบุวัตถุดิจิทัล (ดีโอไอ)) ที่ทำหน้าหน้าที่เป็นตัวบ่งชี้ถาวรเพื่อการเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศดิจิทัลได้แม้มีการเปลี่ยนที่อยู่ของเว็บไซต์ก็ตาม ไม่เพียงกำหนดรหัสดีโอไอให้แก่ทรัพยากรสารสนเทศทางการวิจัยที่ถูกจัดเก็บในฐานข้อมูล แต่ วช. ยังเปิดกว้างให้หน่วยงานต่าง ๆ สามารถส่งข้อมูลเพื่อขอรหัสดีโอไอให้แก่ทรัพยากรสารสนเทศดิจิทัลได้ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ ให้อยู่ภายใต้ข้อตกลงที่ยอมรับร่วมกัน


ผู้เผยแพร่ชุดข้อมูล: Simply Bright System

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด: วันที่ 01/11/2019

สร้างวันที่: วันที่ 18/10/2019

ชื่อผู้ติดต่อ: นายภูวเนตร ช่วยเลื่อม

อีเมลผู้ติดต่อ: phuwaneat.c@gmail.com

ความถี่ในการปรับปรุงข้อมูล:Not updated(historical only)

หมวดหมู่: ตัวระบุวัตถุดิจิทัล และรหัสมาตรฐาน

ป้ายกำกับ: ดิจิทัล ทรัพยากร บทความ มาตรฐาน รหัส วารสาร สารสนเทศ

ลิขสิทธิ์: SBS (Not Open)