Open Data Service Platform

ชุดข้อมูลทั้งหมด

รายการชุดข้อมูล

ข้อมูลหน่วยงานบริการจังหวัดอุดรธานี [รหัสหน่วยงานบริการสุขภาพจังหวัดอุดรธานี CSV]


เกี่ยวกับข้อมูลชุดนี้

ข้อมูลหน่วยงานบริการสุขภาพ ประกอบไปด้วย รหัสหน่วย ชื่อหน่วยงาน รหัสสังกัด สังกัด รหัสประเภท ประเภท ระดับขีดความสามารถ จำนวนเตียง รหัสจังหวัด จังหวัด รหัสอำเภอ อำเภอ รหัสตำบล ตำบล รหัสหมู่ หมู่ สถานะ สถานะการเปิดบริการ ที่อยู่ รหัสไปรษณีย์ โทรศัพท์ โทรสาร รหัสระดับการบริการ ระดับการบริการ รหัสประเภทบริการ ประเภทบริการ รหัสการเปลี่ยนแปลง ชื่อการเปลี่ยนแปลง หมายเหตุ วันที่กำหนดรหัส วันที่ยกเลิกรหัส วันที่เปิดบริการ วันที่ปิดบริการ และวันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด


ผู้เผยแพร่ชุดข้อมูล: sbs

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด: วันที่ 22/07/2019

สร้างวันที่: วันที่ 18/10/2019

ชื่อผู้ติดต่อ: เจ้าหน้าที่ฝ่ายนวัตกรรม สรอ.

อีเมลผู้ติดต่อ: in@ega.or.th

ความถี่ในการปรับปรุงข้อมูล:Not updated(historical only)

หมวดหมู่: สาธารณสุข

ป้ายกำกับ: high value dataset หน่วยงานบริการสุขภาพ

ลิขสิทธิ์: License not specified