Open Data Service Platform

ชุดข้อมูลทั้งหมด

รายการชุดข้อมูล

FRQ-02-01การนำเข้าชุดข้อมูล

Download     

เกี่ยวกับข้อมูลชุดนี้

test


ผู้เผยแพร่ชุดข้อมูล: กรมการข้าว

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด: วันที่ 22/11/2019

สร้างวันที่: วันที่ 22/11/2019

ชื่อผู้ติดต่อ:

อีเมลผู้ติดต่อ:

ความถี่ในการปรับปรุงข้อมูล:N/A

หมวดหมู่: อื่นๆ / ไม่ระบุ

ป้ายกำกับ:

ลิขสิทธิ์: DGA Open Government License