Open Data Service Platform

ชุดข้อมูลทั้งหมด

รายการชุดข้อมูล

พื้นที่ป่าไม้ แยกรายจังหวัด ปี 2558 ทดสอบ 5


เกี่ยวกับข้อมูลชุดนี้

พื้นที่ป่าไม้ แยกรายจังหวัด ปี 2558 ทดสอบ 5


ผู้เผยแพร่ชุดข้อมูล: sbs

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด: วันที่ 26/11/2019

สร้างวันที่: วันที่ 26/11/2019

ชื่อผู้ติดต่อ: ศูนย์สารสนเทศ กรมป่าไม้

อีเมลผู้ติดต่อ: spinna.onpeng@forest.go.th

ความถี่ในการปรับปรุงข้อมูล:รายปี

หมวดหมู่: อื่นๆ / ไม่ระบุ

ป้ายกำกับ: ป่าไม้

ลิขสิทธิ์: DGA Open Government License