Open Data Service Platform

ชุดข้อมูลทั้งหมด

รายการชุดข้อมูล

xx [shelter list]

Download     

เกี่ยวกับข้อมูลชุดนี้

xxx [shelter list]


ผู้เผยแพร่ชุดข้อมูล: DGA

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด: วันที่ 27/11/2019

สร้างวันที่: วันที่ 27/11/2019

ชื่อผู้ติดต่อ: xx

อีเมลผู้ติดต่อ: xx@xx.com

ความถี่ในการปรับปรุงข้อมูล:N/A

หมวดหมู่: test5

ป้ายกำกับ:

ลิขสิทธิ์: DGA Open Government License