Open Data Service Platform

ชุดข้อมูลทั้งหมด

รายการชุดข้อมูล

ข้อมูลผลการตรวจสอบและอายัดทรัพย์สิน ปี 2559 [ข้อมูลผลการตรวจสอบและอายัดทรัพย์สินปี2559]


เกี่ยวกับข้อมูลชุดนี้

ข้อมูลผลการตรวจสอบและอายัดทรัพย์สิน ปี 2559 [ข้อมูลผลการตรวจสอบและอายัดทรัพย์สินปี2559]


ผู้เผยแพร่ชุดข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สังกัดกระทรวงยุติธรรมที่ขึ้นตรงต่อรัฐมนตรี)

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด: วันที่ 09/12/2019

สร้างวันที่: วันที่ 10/12/2019

ชื่อผู้ติดต่อ: สำนักตรวจสอบทรัพย์สินคดียาเสพติด (022470901-19)

อีเมลผู้ติดต่อ: akhomd@oncb.go.th

ความถี่ในการปรับปรุงข้อมูล:N/A

หมวดหมู่: อื่นๆ / ไม่ระบุ

ป้ายกำกับ: การดำเนินการ ป.ป.ส. ปปส มาตรการ ยาเสพติด ริบทรัพย์สิน สรุปผล

ลิขสิทธิ์: DGA Open Government License