Open Data Service Platform

ชุดข้อมูลทั้งหมด

รายการชุดข้อมูล

รายงานสรุปผลจำนวนการจัดตั้งศูนย์ยุติธรรมชุมชนและเครือข่ายยุติธรรมชุมชน กระทรวงยุติธรรม [ข้อมูลที่ตั้งศูนย์ยุติธรรมชุมชน ปีงบประมาณ 2560]


เกี่ยวกับข้อมูลชุดนี้

ข้อมูลพื้นฐานให้แก่ประชาชนในการที่ทราบถึงจำนวนการจัดตั้งศูนย์ยุติธรรมชุมชน ที่จะเป็นหน่วยงานที่ช่วยส่งเสริมให้ประชาชน สามารถเข้าถึงความยุติธรรมได้โดยง่ายสะดวก และรวดเร็ว [ข้อมูลที่ตั้งศูนย์ยุติธรรมชุมชน ปีงบประมาณ 2560]


ผู้เผยแพร่ชุดข้อมูล: สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด: วันที่ 09/12/2019

สร้างวันที่: วันที่ 10/12/2019

ชื่อผู้ติดต่อ: ราเชน บุณยรัตพันธุ์ (026126060)

อีเมลผู้ติดต่อ: rachane_pu@yahoo.com

ความถี่ในการปรับปรุงข้อมูล:N/A

หมวดหมู่: อื่นๆ / ไม่ระบุ

ป้ายกำกับ: รายงานสรุปผลจำนวนการ

ลิขสิทธิ์: DGA Open Government License