Open Data Service Platform

ชุดข้อมูลทั้งหมด

รายการชุดข้อมูล

แหล่งสิ่งแวดล้อมศิลปกรรมของประเทศไทย

Download     

เกี่ยวกับข้อมูลชุดนี้

แหล่งสิ่งแวดล้อมศิลปกรรมของประเทศไทย เป็นข้อมูลจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (แหล่งที่มา: Data.go.th)


ผู้เผยแพร่ชุดข้อมูล: โครงการ Open-D

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด: วันที่ 27/08/2018

สร้างวันที่: วันที่ 01/03/2018

ชื่อผู้ติดต่อ: สิวะพร

อีเมลผู้ติดต่อ: siwaporn@onep.go.th

ความถี่ในการปรับปรุงข้อมูล:

หมวดหมู่: ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม

ป้ายกำกับ: แหล่งสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม ศิลปกรรม ศิลปะ วัฒนธรรม

ลิขสิทธิ์: Open Government License - Thailand